Personal tools
You are here: Home IRSIB Project Prospective Reasearch in Brussels (NL)
Log in


Forgot your password?
 

Project Prospective Reasearch in Brussels (NL)

image_listing

 


Ishango (2007-2008)

image

Promotor(en) :
SEMAL Patrick & De MARET Pierre
Universiteit(en) :
KBIN & ULB
Onderzoekseenheid :
Laboratorium voor Antropologie, Archeologie en Archeozoölogie (KBIN) & Centre d'Anthropologie culturelle (ULB)
Onderzoeker :
Crevecoeur Isabelle
Diploma :
Doctor in de Wetenschappen
Begindatum van het PRFB-project :
01/01/2007

 

 

 

Projecttitel :

Realiseren van een platform voor digitalisering en interactief onderzoek dat bijdraagt tot wetenschapsverspreiding tussen de universiteiten, de hogescholen en de musea van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toepassing op de verzamelingen van Ishango. Het beentje van Ishango groeide uit tot het symbool van wetenschap en onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

 

Doelstellingen :

 

 

 
 
 

Huidig project moet de technologische, wetenschappelijke en financiële haalbaarheid aantonen van een alternatief medium voor wetenschapsverspreiding, namelijk het gebruik van een informaticaplatform voor samenwerking (‘CMS’), gebaseerd op ‘Open Source ’ - technologieën. Het project moet aantonen dat het installeren van een dergelijk systeem mogelijk is zonder veel specifieke informatica-ontwikkelingen. Dit maakt gebruik ervan mogelijk binnen structuren die niet over een uitgebreide ICT-dienst beschikken. Zo zal het project bijdragen tot het samenbrengen van menselijke, wetenschappelijke en materiële middelen door Nederlandstalige, Franstalige of tweetalige instellingen met een wetenschappelijke opdracht, in het Brussels hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met het CIBG moet het project ook de grenzen vastleggen van een CMS ‘Zope/Plone’, in het licht van een uitgebreid gebruik binnen de administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Het project moet kunnen leiden tot de digitalisering en de valorisering – vanuit beide standpunten van erfgoed en wetenschap – van een uitzonderlijke verzameling (Ishango). Deze verzameling wordt bewaard in het KBIN en het beentje met de inkervingen is een van de symbolen van het onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een hernieuwde antropologische studie zal leiden tot een beter begrip van de plaats van de mensen van Ishango binnen de huidige en vroegere verschillen tussen anatomisch moderne mensen. Het project zal de 3D-technieken voor digitalisering testen in een educatief perspectief via programma’s voor ‘e-learning’. In het kader van de educatieve opdracht van het KBIN zal een nieuwe website worden gebouwd rond Ishango.
Een CMS, gespecialiseerd in Afrikaanse archeologie, met geschreven informatie en ook multimediagegevens (beelden, klank, 3D) zal in gebruik worden genomen. Dit zal leiden tot het valoriseren en het gemeenschappelijk gebruik maken van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed en tot een betere verspreiding van deze gegevens bij de verschillende gebruikersgemeenschappen (wetenschappers, scholen, groot publiek) uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar ook uit de landen van herkomst van deze verzamelingen.

 

 

 

 

 

Programma :

A) In gebruik nemen van een server in het KBIN in de loop van het eerste trimester van 2007. Aan het einde van het project zal de toepassing worden ondergebracht bij het rekencentrum van de ULB. Dit platform voor samenwerking is gebaseerd op het project MARS (Multimedia Archaeological Research System, gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid). Het zal worden in gebruik genomen met de verschillende partners om plaatsen en discussiefora te creëren die een antwoord geven op de vragen van de verschillende gebruikers. De gegevens betreffende de verzamelingen uit Ishango zullen door de verschillende partners worden ingevoerd in het platform voor samenwerking.

B) Realiseren van een nieuwe inventaris van antropologische en archeologische stukken uit Ishango, die in het KBIN worden bewaard. Een groot deel van het opgegraven materiaal moet nog worden gereinigd en over het grootste deel werd nog niets gepubliceerd. De opmerkelijke stukken zullen nadien worden gedigitaliseerd. De digitalisering van de menselijke beenderen zal worden uitgevoerd in het ziekenhuis Erasme (ULB) in samenwerking met professor Stéphane Louryan. Een gedeelte van de harpoenen zal ook worden gedigitaliseerd met deze technieken, om de toepasselijkheid ervan te testen. Tanden en kleine stukjes zullen onder de µ-scanner gaan in het departement  µ-Computer Tomography van de Universiteit Antwerpen (UA) in samenwerking met professor Nora De Clerck. Tenslotte zal een geheel van representatieve archeologische stukken gedigitaliseerd worden met behulp van het prototype DEIOS, dat tot stand kwam in het kader van het project MARS.

C) Uitvoeren van antropologische studie van de menselijke resten uit Ishango . Een nieuwe en volledige studie zal worden uitgevoerd op basis van nieuwe inventarissen en de verworvenheden van de digitalisering. Vergelijking met andere Afrikaanse fossielen en fossiele en moderne referentiestalen zal het mogelijk maken de mensen van Ishango beter te situeren binnen de verscheidenheid van de anatomisch moderne mens.

 

Mogelijke impact voor het Gewest :

Huidig project beoogt het in gebruik nemen van ‘Open Source’ – oplossingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het realiseren van inhoudsplatformen die niet op papier verschijnen. Het doet een beroep op Zope/Plone technologie, die door het CIBG wordt gebruikt voor het ontwikkelen van dynamische websites en evalueert de grenzen van de technologie in het kader van complexe systemen voor samenwerking.

Het project ‘Ishango’ moet de wetenschappelijke, menselijke en financiële haalbaarheid aantonen van het gebruik van een gespecialiseerd ‘CMS’ voor een specifieke problematiek, zonder dat in het kader van het project een technologische ontwikkeling wordt gefinancierd. Op die manier wordt aangezet tot samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke instellingen van het Gewest door middel van een samenwerking gebaseerd op ‘Open Source’.

Het huidig project wil een uitzonderlijke archeologische en antropologische verzameling digitaliseren, die wordt bewaard in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het wil het belang van digitalisering voor conservering aantonen, maar ook wijzen op mogelijke nieuwe wegen voor studie. Tenslotte levert het een unieke basis voor het realiseren van interactieve multimedia support voor scholen, wat tegemoet komt aan de noden uit het Multimedia/scholen plan van het Gewest en aan de noden van ‘e-learning’. Onder statische vorm maakt dit medium het ook mogelijk kennis te verspreiden over deze verzamelingen. Soms zijn verzamelingen van buitenlandse oorsprong en de technologie maakt het mogelijk de kennis erover in hun land van herkomst te verspreiden.

Document Actions